Placebo-effekt: vad är det?Definitionen " placebo-effekt " har nu gått in på vårt gemensamma språk och används ofta, även i avvikande betydelse, när vi inte tror på effektiviteten hos vissa terapier och är tänkt att endast agera för en form av förslag .

Låt oss se bättre vad det är.

Hur placebo-effekten fungerar: mekanismerna

Placebo först betyder "jag kommer gilla det ", från den latinska " placere " som är konjugerad till framtiden. Bakom denna mening finns en psykosomatisk teknik som innebär administration av ett "ingenting", det är en falsk botemedel som saknar någon aktiv princip, utan patientens kunskap, till vilken den härdande reaktionen istället anges.

Förväntningarna relaterade till det påstådda läkemedlet utvecklar en neurovegetativ reaktion med produktionen av endorfiner som modifierar uppfattningen av smärta och immunsystemets reaktion, förbättrar individens allmänna tillstånd.

I den kliniska miljön används placebo-effekten för att testa ett nytt läkemedel genom att skapa studiegrupper: ges samma endogena och exogena förhållanden, och försöker sålunda eliminera variablerna så mycket som möjligt, placebo-lösningar och effektiva provmedel administreras ofta i dubbelblind eller inte känner till det ämne som genomgår testet och även utan forskarens kunskaper för att inte påverka en liten del av experimentet.

Resultaten som jämförs kommer att avgöra huruvida den testade effektgapet uppfyller parametrarna som bekräftar ett läkemedlets giltighet.

Placeboeffekterna

Vi förväntade oss hur placebo-effekten fungerar psykologiskt med somatiserade svar . Teorierna om dessa reaktioner är mycket mer komplexa och artikulerade.

Det börjar visserligen av en psykisk natur, där olika extra- farmaceutiska komponenter spelar en grundläggande roll, som tillit till läkaren, förtroendet för de aktiva ingredienserna (påstådda) av botemedlet, den suggestiva och självbetänkande effekten.

Vissa forskare antyder också effekten av placebo också på ett positivt svar från organismen på det biokemiska, hormonella och immunfältet, med en " placebo-analgesi" -effekt som ser remission av smärta, en störning av betydande betydelse.

Läkning: terapeutisk och symbolisk effekt

Nocebo-effekten

På grundval av samma mekanismer, både psykosomatiska och biokemiska, kan det också finnas fall av "skada" nocebo- effekten.

Så i vissa ämnen kan både det inaktiva och det effektiva botemedel som testas orsaka negativa svar och en rekrytescens av symtomen.

I detta fall antyds ett felaktigt förhållande mellan läkare och patient, baserat på en total misstro samt misstro både mellan parterna och experimenteringen.

Undervisningen av placebo-effekten

Utöver bara hjärtlösa dömningar, som ofta händer med vissa extremt fundamentalistiska proffs, skulle jag vilja säga att placebo-effekten är välkommen, utan att gå in på den etiska frågan! Detta visar oss hur vårt sinne kan styra vår kropp och dess reaktivitet .

Vilka effektdroger kan ha om ett korrekt empatiskt förhållande mellan läkare och patient är förknippad med mekanisk administrering!

Jag tänker på alla de livräddande botemedel som är nödvändiga för cancerpatienter och hur det skulle vara viktigt att integrera avdelningarna med professionella som kan arbeta på ett komplementärt sätt med det enda syftet att få hem resultatet: människans psykofysiska välbefinnande.

Aromaterapi: placebo eller verklig effekt?

Tidigare Artikel

Herbal hår service

Herbal hår service

I vilken mening kan det vara till hjälp l 'naturläkemedel hår? Det finns naturliga lösningar för hår som hjälper till att remineralisera, närma och stärka dem. Håret är i själva verket en symbol för mänsklig manlighet och förförelse hos kvinnor. I historien representerade dem lång eller kort representativ en mycket specifik betydelse: i den bibliska berättelsen var Samsons oövervinnlighet knuten till hans långa hår; Kina cut var en skam; Antika Rom soldater, för att undvika en punkt att ta fienden, hade kort hår och skägg; Frankrike 700 som har långt hår var ett privilegium för kungar och a...

Nästa Artikel

Djurterapi och autism

Djurterapi och autism

Beteckningen PET-terapi eller AAT ( Animal-Assisted Therapy ) betyder ett sött terapeutiskt system som fokuserar på interaktionen mellan människor och djur. Det finns olika djur, såväl som olika terapeutiska ändamål och användningsområden för djurterapi: sjukhus, kliniker, rehabiliteringscenter, vilolägenheter och skolor, alla strukturer som är intresserade av nya rekreationsformer som ingår i deras program för att öka nivån livskvalitet inom sina egna strukturer. Framgången med...